Avgifter

Medlemsavgiften betalas till föreningens konto senast 30.9.2024.  
Skriv i meddelandefältet deltagarens namn och kurs, t.ex. Aino Andersson, Redskapsgymnastik I.

Syskonrabatt exempel: Första barnet betalar 70€ och andra barnet betalar 65€.

Terminsavgift = avgift för en termin, d.v.s. en hösttermin eller en vårtermin.

Årsavgift = avgift för både höstterminen och vårterminen (betalas på hösten).

FoB par = Föräldra- och barngymnastik.