Avgifter

Medlemsavgiften betalas till föreningens konto senast 30.9.2023.  
Skriv i meddelandefältet deltagarens namn och kurs, t.ex. Aino Andersson, Redskapsgymnastik I

Syskonrabatt exempel: Första barnet betalar 70€ och andra barnet betalar 65€.