Kursbeskrivning

Barngymnastik 4-6 år

Lekfull gymnastik för 4-6 åringar, både pojkar och flickor.
Vi övar på gymnastikens grunder som motorik, styrka och balans med hjälp av fantasi och mycket lek. Vi rör oss även till takten av musik. Arrangeras i samarbete med SFV.

Tid: Grupp 1 – Måndagar kl. 18.00-18.45,
Grupp 2 – Tisdagar kl. 17.15-18.00. Höstterminen startar 4.9.2023.
Plats: Strömborgska skolan, sal 1/2/3
Ledare: Jessica Hacksell

Gympamix 7-9 år

Gympamix är en mångsidig gymnastiktimme där barnen får öva på gymnastikens grunder genom lek och fantasi. Deltagarna får även bekanta sig med olika redskap. Passen består av olika hinderbanor där barnen utvecklar sina motoriska färdigheter, sin styrka, snabbhet och koordination. Kursens målgrupp är barn i åldern 7-9 år, ingen tidigare erfarenhet av gymnastik krävs. Kursen passar sig även för 6 åringar som gått 2-4 terminer på barngymnastik (sagogymnastik). Kursen arrangeras i samarbete med SFV.

Tid: Måndagar kl. 17.00-17.50, GRUPPEN ÄR FULLSATT. Höstterminen startar 4.9.2023.
Plats: Strömborgska skolan, sal 1 och 3
Ledare: Jessica Hacksell

Redskapsgymnastik I

Grundkurs i redskapsgymnastik, med grundläggande gymnastikrörelser på matta och på redskap, för pojkar och flickor i åldern ca. 7-8. Arrangeras i samarbete med SFV.

Tid: Tisdagar kl. 17.30-18.30. Höstterminen startar 4.9.2023.
Plats: Kokonhallen sal A
Ledare: Frank Eisentraut

Redskapsgymnastik II

Grundkurs i redskapsgymnastik, med grundläggande gymnastikrörelser på matta och på redskap, för pojkar och flickor i åldern ca. 9+. Arrangeras i samarbete med SFV.

Tid: Tisdagar kl. 18.30-20.00. Höstterminen startar 4.9.2023.
Plats:  Kokonhallen sal A
Ledare: Frank Eisentraut

Knattedans 4-6 år

Dansförberedande övningar, rörelser och rytmer samt lätta danser till musik. Genom lek och fantasi övar barnen på smidighet, koordination och balans. Timmen riktar sig för barn i åldern ca. 4-6 år. Kursen arrangeras i samarbete med SFV.

Tid: Tisdagar kl. 16.30-17.15. Höstterminen startar 4.9.2023.
Plats:  Strömborgska skolan, sal 2
Ledare: Jessica Hacksell

Dans för barn 7-9 år

Dansens grunder; koordinationsträning och små stegserier blandat med mycket lek, motion och rörelse. Timmen riktar sig för barn i åldern ca. 7-9 år. Kursen arrangeras i samarbete med SFV.

Tid: Tisdagar kl. 18.00-19.00. GRUPPEN ÄR FULLSATT. Höstterminen startar 4.9.2023.
Plats:  Strömborgska skolan, sal 2
Ledare: Jessica Hacksell

Tiktok-,showdans 10-12 år

Vi tränar teknik och styrka, men framför allt sätter vi ihop kända tiktokkoreografier och gör våra egna danser. Gruppen riktar sig till barn i åldern ca. 10-12 år. Inga förkunskaper eller tiktokkonton behövs för att delta i kursen.

Tid: Måndagar kl. 16.30-17.30. Höstterminen startar 4.9.2023.
Plats: Strömborgska skolan, sal 2
Ledare: Emma Gustafsson

Showdans 13-15 år

På showdanstimmen kombineras olika dansstilar, från balett till street. Vi dansar till både de nyaste låtarna och äldre favoriter. Deltagarna får själva komma med önskemål på musik och vad man vill träna mera. Vi tränar teknik, stegkombinationer, muskelstyrka, improvisation och golvarbete, men främst hur vi uttrycker och förmedlar känslor och berättelser med kroppen. Timmen riktar sig till barn och unga med tidigare danserfarenhet. Kursen arrangeras i samarbete med SFV.

Tid: Gruppen startar vårteminen 2024.
Plats: Strömborgska skolan, sal 2
Ledare: Rebecka Stråhlman

Musikaldans för vuxna (+16 år)

Vi tränar dansteknik, styrka och improvisation med musikal som tema. Vi sätter ihop olika koreografier med varierande musik. Gruppen riktar sig till dig som vill bli bättre på att uttrycka dig på scenen.

Tid: Måndagar kl. 18.45-20.00. Höstterminen startar 4.9.2023.
Plats: Strömborgska skolan, sal 2
Ledare: Rebecka Stråhlman/Emma Gustafsson

Ladyjazz

Grundträning i dansteknik, stegkombinationer och improvisation. Timmen riktar sig till vuxna med danserfarenhet. Arrangeras i samarbete med SFV. 

Tid: Tisdagar kl. 14.00-15.00
Plats:  Linnunlaulu
Ledare: Wiola Lönnberg

Strömborgska skolan
Pepotvägen 2, 06100 Borgå
Kokonhallen
Ishockeyvägen 3, 06100 Borgå
Linnunlaulu
Montösvägen 8, 06150 Borgå
Kursplatser