Historia

“Borgå gymnastikförening, vars hemort är Borgå stad, är en sammanslutning, vars ändamål är att genom regelbundna gymnastik- och idrottsövningar sprida upplysning och väcka intresse för fysisk fostran …. “Den här meningen inleder Borgå Gymnastikförenings stadgar, skrivna år 1894 då föreningen grundades. Nu, snart 120 år senare, satsar BGF fortfarande på en bred basverksamhet inom gymnastik och dans, riktad till alla intresserade, speciellt barn och ungdom. Inom föreningen finns också aktiva uppvisningsgrupper, motionsgymnastik för vuxna, vattengymnastik, föräldra- och barn gymnastik. BGF deltar regelbundet i nationella och internationella gymnastikfester och kan på så sätt erbjuda sina medlemmar, förutom regelbunden motion, en innehållsrik och rolig hobby. Inom föreningen har intresserade, aktiva gymnaster och potentiella ledare också en möjlighet att delta olika ledarutbildningar och leda en egen grupp. BGF är en ideell förening och har för tillfället ca 200 medlemmar. Föreningen är medlem både i Finlands Svenska Gymnastikförbund (FSG) och Suomen Voimisteluliitto (SVoLi).

. . .