Styrelsen


Ordförande: Elisabeth Svaetichin

Vice ordförande: Pernilla Syrjä

Sekreterare: Jessica Hacksell 0505732875

Kassör: Aila Blomster

Ordinarie styrelsemedlemmar: Emma Gustafsson och Pernilla Johansson

Suppleanter: Liselott Gustafsson och Frank Eisentraut

Kontakta oss: bgf.borga@gmail.com