Styrelsen


Ordförande: Jessica Hacksell

Vice ordförande: Elisabeth Svaetichin

Sekreterare: Pernilla Johansson

Kassör: Aila Blomster

Ordinarie styrelsemedlemmar: Pernilla Syrjä och Frank Eisentraut

Suppleanter: Liselott Gustafsson och Emma Gustafsson

Kontakta oss: bgf.borga@gmail.com