Borgå Gymnastikförening rfTextlåda

Kontaktuppgifter
Borgå Gymnastikförening r.f.

bgf.borga@gmail.com 

+358 040 5938804

Konto: FI17 4050 1050 0286 94

FO-nr: 0130356-4
 

 

Följ oss på Facebook och Instagram:
@borgagymnastikforening

Styrelsen 2017

Ordförande 

Elisabeth Svaetichin

040 5938804

elisabeth.svaetichin#gmail.com

Sekreterare

Pernilla Syrjä

040 7644247

 

Kassör

 Aila Blomster

   

Medlemmar

Anna Vähäsalo,    Amanda Henriksson, Emma Gustafsson,   Frank Eisentraut,       Wiola Lönnberg 

   

Suppleanter

Liselott Gustafsson, Mikalea Neira